BigEmlak.com ziyaretçileri için emlak terimlerini açıkıyor. AKİTLİ İŞLEMLER nedir?

"Emlak Terimleri Sözlüğü"

Bigemlak.com takipçileri için Emlak Terimleri Sözlüğü Sayfalarımızda emlak terimlerini açıklıyoruz. Emlakçıların ve müşterilerinin sıklıkla karşılaştığı fakat anlamını tam olarak bilemediği kelimelerin anlamlarını "Emlak Terimleri Sözlüğü" sayfalarında bulabilirsiniz.AKİTLİ İŞLEMLER nedir? Emlakçılıkta AKİTLİ İŞLEMLER tanımı. AKİTLİ İŞLEMLER amacı nedir? AKİTLİ İŞLEMLER işlemleri neden yapılır. Hukuka göre tanımı.

Tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan işlemlerdir. Satış, bağış, taksim, ölünceye kadar bakma akdi, ipotek ve irtifak hakları akitli işlemlere örnek gösterilebilir. Tapu Kanununun 26. Maddesinde mülkiyet ve mülkiyet dışındaki ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenleneceği belirtilmiştir. Şahsi haklar için resmi senet düzenlenmez. İşlem için istemde bulunan kişinin tapu sicilinde malik olarak kayıtlı olması yani mülkiyet hakkına sahip kişi olması gereklidir. Bu anlamda; sağlıklı bir kimlik tespiti yapılabilmesi için, istemde bulunan kişinin kimliği önceki işlem belgelerindeki kimliği, fotoğrafı ve diğer belirtilerin karşılaştırılması yapılmalıdır. Kadastroca malik olan istemcinin kimliğinin kadastro tutanağındaki kimliğine uygunluğu aranmalı; bilirkişi beyanına dayalı tespitlerde, başvuran kişi ile tapu sicilindeki kayıtlı kişinin kimliklerinde uyumsuzluk var ise bu uyumsuzluğun giderilmesi için Nüfus İdaresinden nüfus kayıt örneği, taşınmazın bulunduğu yerden muhtarlık ilmühaberi sağlanmalı; kadastro tespitinin tapu kaydına dayanak olarak yapılmış olması halinde, istemci ile kayıt maliki arasındaki uyumsuzluğun kaynağı belgelerine göre doğru ise mahkeme kararı ile ıslahı sağlandıktan sonra işlem yapılmalıdır. Ayrıca ilgililerin talebe bağlı tescile yönelik işlemlerde vergi kimlik numarası ile tapu kütüğünde yapılı taşınmazlara yönelik zorunlu deprem sigortası poliçesinin varlığı aranmalıdır.
Big Emlak
Koca Mustafa Paşa, Koca Mustafapaşa Cd., 34098 Fatih/İstanbul  Fatih  İstanbul
0212 210 4261
1588 kişi   4.95/5 oy verdi.
Google+
Close Panel

Üye Giriş